abu

abu
abù, abì (gen. abiejų̃ ir abiẽjų K) num. card.; SD196 vienas ir kitas: Abù jaučiu, abì karvi pražuvo J. Nepaneš mudu abu jaunu JD734. Kas judu abù prieš mane vieną? Pln. Abù broliai aria medžiaginėm žagrėm Dv. Abù kap vienas – nė per nagą nerėžta (nieku nesiskiria) Gs. Nieks abu šelmiu į česnį buvo pakvietęs K.Donel. Abiẽjų gẽros gálvos Gs. Tai katrõ tas laikrodis? – Abiẽ (abiejų) KzR. Kinkykit, broliai, visus po porą, muškit botagais iš abiẽ šonų Cb. Medžiai pasodinti per abì pusi kelio Slm. Tverk (griebk) abim̃ (abiem) rankim Als. Džiaugiuosi abiem tiedviem veikalam K.Būg. Taip įrėžus, reikia pakelti nuo abims pusims su peiliu truputį žievę S.Dauk. Ai, sudiev, sudiev abiem tėveliams JV601. Abum (abiem) žadėjo po vyšnių sodą JV930. Augin tėvelis dvi dukružėli ..., abim [žadėjo] po dvi skryneli plonų drobelių JD828. Ir jie buvo abu nuogu BB1Moz2,25. Abijusump dvasia šventa 325. ^ Abù tam pačiam vežime važiuojam (vienoje būklėje esame) Trgn. Ralio, ralio, karvutės, abu galai tokie (labai priėdusios) Jnšk. Abu tokiu kotas į kotą (visai vienodi) S.Dauk. Ranka ranką plauna, kad abi balti būt S.Dauk. Puodas puodą peikia, o abiejų̃ dugnai juodi Pln. Abim̃ pusim pjaunamas (kas abi puses palaiko, dviveidis, veidmainys) Brs.
◊ abù labu, abì labi abudu, turintys tų pačių (dažniausiai neigiamų) ypatybių: Abù labù dygiu, kaip dagis su usnia Pln. Abu labu panašu, kaip du vandens lašu PPr303. Abu labu tokiu (abu vienodi): vienas sukumpęs, antras susilenkęs Kl. Puodas katilą vaino[ja], abu labu tokiu S.Dauk. Abi labi begėdi, veltėdi M.Valanč.
abì valì abejaip, ir šiaip, ir taip: Katraip reik pasielgti? – Abì valì (daryk kaip tinkamas, abejaip) J.Jabl. Abì valì (orig. abývali) –ir šiaip, ir taip, ir barė, ir nebarė už raudoną skepetą, o už juodą barė J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • abu — abù įv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ABU — steht für: einen arabischen Beinamen; siehe Abu (Beiname) den arabischer Wortbestandteil verschiedener Bezeichnungen für europäische Münzen, die durch den Levantehandel in arabischen Staaten verbreitet waren; siehe Abu (Münze) Abu (Gottheit), den …   Deutsch Wikipedia

  • Abu — steht für: einen arabischen Beinamen („Vater von“), siehe Abu (Beiname) europäische Münzen, die durch den Levantehandel in arabischen Staaten verbreitet waren, siehe Abu (Münze) den Vegetationsgott der Sumerer, siehe Abu (Gottheit) eine Gruppe… …   Deutsch Wikipedia

  • Abu-Lu'lu'ah — (Arabic: أبو لؤلؤة; Persian name: پيروز نهاوندى Pirouz Nahāvandi ) was a Persian slave who assassinated the Muslim ruler, or caliph, Umar al Khattab in AH|23|644|+ CE. His original name was Pīrūz (Arabicized: Fīrūz , the victorious ; other… …   Wikipedia

  • Abu — may have the following meanings. * Abu, a common part or Arabic derived names, meaning father of in Arabic. * Abu (volcano), a volcano on the island of Honshū in Japan. * Mount Abu is the highest mountain in the Indian state of Rajasthan. * Abu,… …   Wikipedia

  • abu — abu·lia; abu·lo·ma·nia; abu·ra; abu·ra·chan; abu·ra·giri; abu·sive; abu·ta; abu·ti·lon; abu·lic; abu·sive·ly; abu·sive·ness; …   English syllables

  • ABU — ABU, Arabic word meaning father of used in personal names. Jews living in Islamic countries followed the Arab custom, and addressed one another by their kunya (Arabic, nickname ). Originally, the kunya contained the word abu, and the name of a… …   Encyclopedia of Judaism

  • Abu — 〈in arab. Eigennamen〉 Vater des ..., z. B. Abu Hassan * * * Abu [auch: abu ]: Vater (in arabischen Eigennamen). * * * Ạbu   [arabisch], vor arabischen Personen , Ehren und Ortsnamen: »Vater des (der). ..«, auch übertragen »der mit dem (der). ..« …   Universal-Lexikon

  • Abu Sa'id — ist der Namen folgender Personen: Abu Sa id (Ilchane) (1305–1335), Herrscher aus der Dynastie der Ilchane, regierte 1316 bis 1335 Muhammad VI. (Granada) (auch Abu Said, 1332–1362), Sultan von Granada, regierte 1360 bis 1362 Abu Sa id (Herrscher) …   Deutsch Wikipedia

  • Abu [1] — Abu (arab.), »Vater«, wird zur Bildung vieler männlicher Eigennamen gebraucht, z. B. Abul Kâsim (Vater des Kasim), Abu Jussuf etc. Während in diesen Namen A. das wirkliche Verwandtschaftsverhältnis bezeichnet, bedeutet es in andern soviel wie… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”